DN50玻璃转子流量计

玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成(见图一),当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力 S 和流体的浮力 A 使浮子上升,由于锥管内壁与浮子之间的环形流通面积增大,流体动能在浮子上产生的升力随之下降。

  • 型号: LZJ-50
  • 价格:

 

 

LZB 型锥管为光管(为使浮子上下移动稳定,浮子带有导杆,称内导向) ; LZJ 型为带筋管浮子上下移动稳定,称外导向)。
LZB 一( )F、 LZJ 一()F耐腐玻璃转子流量计,该流量计对酸(氟酸除外)、碱、氧化剂、有机溶剂和其它腐蚀性的气体或液体有较强的耐腐性能。
外形及安装连接尺寸 DN4 一 10 耐腐流量计外型为水平安装, DN15 一 50 DN80 一 100 耐腐流量计为垂直上下安装。

玻璃转子流量计选型规格表:

 

 

通径
mm
型号
范围
测量范围
锥管长度
精度等级
流体状况
水20℃ 气20℃ LZB/LZJ LZB/J-F 温度 压力
4 LZB-4
LZB-4F
10:1
1~10L/h
1.6~16L/h
2.5~25L/h
16~160L/h
25~250L/h
40~400L/h
100
2.5
2.5
4
-20~
120℃
≤1
6 LZB-6
LZB-6F
2.5~25L/h
4~40L/h
6~60L/h
40~400L/h
60~600L/h
100~1000L/h
10 LZB-10
LZB-10F
6~60L/h
10~100L/h
16~160L/h
100~1000L/h
160~1600L/h
250~2500L/h
160
15 LZB-15
LZB-15F
16~160L/h
25~250L/h
40~400L/h
0.25~2.5m3/h
0.4~4m3/h
0.6~6m3/h
350
4
≤0.6
Mpa
25 LZB-25
LZB-25F
40~400L/h
60~600L/h
0.1~1m3/h
1~10m3/h
1.6~16m3/h
2.5~25m3/h
1.5
2.5
40
LZB-40
LZB-40F
0.16-1.6m3/h
0.25-2.5m3/h
4~40m3/h
6~60m3/h
430
50
LZB-50
LZB-50F
0.4~4m3/h
0.6~6m3/h
10~100m3/h
16~160m3/h
450
80
LZB-80
LZB-80F
10:1
5:1
1~10m3/h
1.6~16m3/h
5~25m3/h
50~250m3/h
80~400m3/h
500
1.5
2.5
≤0.4
Mpa

 

公称通径 DN

型号

 

连接方式

A

B

C

D

E

M

N

4

LZB-4

29

171

119

40

  

-

145

?9.5

软管

6

LZJ-6

10

LZJ-10

36

244

178

43

208

?11.5

15

LZJ-15

?95

470

?65

?15

4 × ?14

  

-

  

-

法兰

25

LZB-25

?115

?85

?25

40

LZB-40

?145

570

?110

?40

4 × ?18

50

LZB-50

?160

?125

?50

80

LZB-80

?185

660

?150

?80

100

LZB-100

?205

?170

?100

公称通径 DN

型号

 

连接方式

A

B

C

D

E

M

N

4

LZB-4

29

171

119

40

  

-

145

?9.5

软管

6

LZJ-6

10

LZJ-10

36

244

178

43

208

?11.5

15

LZJ-15

?95

470

?65

?15

4 × ?14

  

-

  

-

法兰

25

LZB-25

?115

?85

?25

40

LZB-40

?145

570

?110

?40

4 × ?18

50

LZB-50

?160

?125

?50

80

LZB-80

?185

660

?150

?80

100

LZB-100

?205

?170

?100

    污水专用流量计|纸浆专用流量计|燃气专用流量计 污水专用流量计|纸浆专用流量计|燃气专用流量计

苏公网安备 32083102000235号